Register

Chú ý:

Mật khẩu phải trên 8 ký tự gồm chữ và số

Mật khẩu phải có ít nhất 1 ký tự viết Hoa và 1 ký tự đặc biệt.

error: Nội dung được bảo vệ !!
%d bloggers like this: