ĐƯỜNG XUỐNG HOÀNG TUYỀN -Tác giả: touchinghk

ĐƯỜNG XUỐNG HOÀNG TUYỀN

Tác giả: touchinghk

edit: kaffesua
beta: Ching Ling

Văn án:

Cô thợ gội đầu trong cửa tiệm gội đầu âm u có thể nhìn ra những bí mật ẩn sâu của từng vị khách.

Thiện hữu thiện báo ác hữu ác báo, chỉ là thời gian chưa tới.

Nội dung: Kinh dị
Diễn viên: Mạt Lỵ, Tiểu Hải

mục lục

  1. [ĐƯỜNG XUỐNG HOÀNG TUYỀN] tiết tử
  2. [ĐƯỜNG XUỐNG HOÀNG TUYỀN] C1. Búp bê đất (1)
  3. [ĐƯỜNG XUỐNG HOÀNG TUYỀN] C2. Búp bê đất (2)
  4. [ĐƯỜNG XUỐNG HOÀNG TUYỀN] C3. Búp bê đất (3)
  5. [ĐƯỜNG XUỐNG HOÀNG TUYỀN] C4. Búp bê đất (4)
  6. [ĐƯỜNG XUỐNG HOÀNG TUYỀN] C5. Ném khăn tay (1)
  7. [ĐƯỜNG XUỐNG HOÀNG TUYỀN] C6. Ném khăn tay (2)
  8. [ĐƯỜNG XUỐNG HOÀNG TUYỀN] C7. Ném khăn tay 3
  9. [ĐƯỜNG XUỐNG HOÀNG TUYỀN] C8. Ném khăn tay 4
  10. [ĐƯỜNG XUỐNG HOÀNG TUYỀN] C9. Xoay vòng tròn 1

Trả lời

error: Nội dung được bảo vệ !!
%d bloggers like this: