CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ [tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh]

CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ

tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

我就是这般女子

nguồn: WED Tấn Giang

editor: kaffesua

truyện chỉ được đăng tại kaffesua.wordpress.com
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

văn án:

Có cha yêu thương hết mực như vậy, có mẹ bảo bọc hết mực như vậy, đệ đệ quần là áo lụa phải phòng trên.

Ba lần bị từ hôn nhưng lòng không hốt hoảng.

Quần áo diễm lệ, kim hoàng lương.

Có tiền có quyền, ai còn ngóng tìm trai?

Nội dung: Đây là câu chuyện của một cô gái xinh đẹp bị từ hôn ba lần cùng một chàng trai ngụy quân tử. Cốt truyện nhẹ nhàng, văn phong thoải mái.

Bối cảnh: Cung đình hầu tước, oan gia hoan hỉ, ngọt ngào.

thỏ lảm nhảm

Tựa gốc của truyện là:我就是这般女子 = tôi là cô gái như vậy đấy.

Truyện vừa được tác giả post tối hôm qua (04/11) nên cũng chẳng có gì để lảm nhảm, cứ đọc thì biết thôi, vui nhất là truyện sủng ngọt ngào, haha.

Lịch post dự kiến: văn phong của tác giả nhẹ nhàng khá hợp với thỏ, cho nên bộ này thỏ sẽ….. edit theo đít tác giả… 么么哒。。。

mục lục

 1. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 1 05/11/2016
 2. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 2.1 06/11/2016
 3. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 2.2 07/11/2016
 4. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 3: yến tiệc 10/11/2016
 5. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 4: không biết xấu hổ 11/11/2016
 6. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 5: giấu bạc 16/11/2016
 7. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 6: đanh đá 20/11/2016
 8. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 7: quận quân 22/11/2016
 9. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 8; Sai 25/11/2016
 10. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 9: mơ 30/11/2016
 11. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 10: tâm tư đàn ông 02/12/2016
 12. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 11: SĂN BẮN 04/12/2016
 13. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 12: Không biết xấu hổ 05/12/2016
 14. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 13: thịt nướng 08/12/2016
 15. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 14: Đây là đệ tử ruột của tui 09/12/2016
 16. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 15: Khéo miệng 11/12/2016
 17. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 16: CANH 12/12/2016
 18. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 17: Trẫm thấy hổ thẹn 13/12/2016
 19. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 18: Áo đen 15/12/2016
 20. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 19: Bản tính bốc đồng của Hầu Gia 18/12/2016
 21. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 20: Vở tuồng hay 19/12/2016
 22. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 21: Đổ vỡ 20/12/2016
 23. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 22: BÁNH NGỌT 21/12/2016
 24. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 23: MỘT LỜI KHÓ TỎ NGỌN NGÀNH 23/12/2016
 25. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 24: SƯƠNG MÙ 25/12/2016
 26. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 25: NÚI VÀNG 30/12/2016
 27. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 26: TIẾN CUNG 31/12/2016
 28. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 27 02/01/2017
 29. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 28 03/01/2017
 30. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 29: 04/01/2017
 31. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 30: 05/01/2017
 32. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 31 07/01/2017
 33. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 32 09/01/2017
 34. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 33 09/01/2017
 35. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 34 11/01/2017
 36. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 35 13/01/2017
 37. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 36 14/01/2017
 38. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 37 19/01/2017
 39. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 37 (tt) 20/01/2017
 40. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 38 23/01/2017
 41. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 39 27/01/2017
 42. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 40 28/01/2017
 43. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 41-1 31/01/2017
 44. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 41.2 02/02/2017
 45. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ ] Chương 42 02/02/2017
 46. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 43 04/02/2017
 47. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 44 05/02/2017
 48. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 45 06/02/2017
 49. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 46 09/02/2017
 50. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 47 12/02/2017
 51. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 48 13/02/2017
 52. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 49 16/02/2017
 53. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 50 25/02/2017
 54. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 51 26/02/2017
 55. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 52 28/02/2017
 56. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 53 02/03/2017
 57. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 54.1 03/03/2017
 58. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 54.2 03/03/2017
 59. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 55.1 05/03/2017
 60. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 55.2 05/03/2017
 61. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 56 07/03/2017
 62. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 57 09/03/2017
 63. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 58 10/03/2017
 64. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 59 11/03/2017
 65. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 60 13/03/2017
 66. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 61 14/03/2017
 67. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 62 15/03/2017
 68. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 63 17/03/2017
 69. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 64 18/03/2017
 70. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 65 19/03/2017
 71. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 67 20/03/2017
 72. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 67.2 22/03/2017
 73. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 68 23/03/2017
 74. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 69 25/03/2017
 75. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 70 27/03/2017
 76. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 71 28/03/2017
 77. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 72 30/03/2017
 78. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 73 31/03/2017
 79. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 74 04/04/2017
 80. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 75 06/04/2017
 81. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 75 09/04/2017
 82. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 77 12/04/2017
 83. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 78 13/04/2017
 84. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 79 16/04/2017
 85. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 80 16/04/2017
 86. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 81 18/04/2017
 87. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 82 19/04/2017
 88. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 83 22/04/2017
 89. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 84 25/04/2017
 90. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 85 27/04/2017
 91. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 86 30/04/2017
 92. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 87 05/05/2017
 93. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 88 09/05/2017
 94. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 89 13/05/2017
 95. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 90.1 16/05/2017
 96. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 90.2 18/05/2017
 97. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 91 20/05/2017
 98. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 92 21/05/2017
 99. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 93 25/05/2017
 100. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 94 27/05/2017
 101. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 95.1 29/05/2017
 102. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 95.2 31/05/2017
 103. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 96 02/06/2017
 104. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 97 03/06/2017
 105. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 98 04/06/2017
 106. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 99 17/06/2017
 107. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 100.1 18/06/2017
 108. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 100.2 20/06/2017
 109. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 101.1 27/06/2017
 110. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 101.2 29/06/2017
 111. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 102.1 02/07/2017
 112. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 102.2 03/07/2017
 113. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 103.1 05/07/2017
 114. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 103.2 06/07/2017
 115. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 104.1 08/07/2017
 116. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 104.2 09/07/2017
 117. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 104.3 11/07/2017
 118. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 105 15/07/2017
 119. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 106 18/07/2017
 120. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 107 19/07/2017
 121. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 107.2 20/07/2017
 122. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 108 (18+.+) 23/07/2017
 123. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 109.1 25/07/2017
 124. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 109.2 26/07/2017
 125. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 110 28/07/2017
 126. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 111 30/07/2017
 127. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 112 05/08/2017
 128. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 112.2 06/08/2017
 129. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 113 07/08/2017
 130. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 113.2 07/08/2017
 131. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 114 (ngọt ++++) 11/08/2017
 132. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 115.1 12/08/2017
 133. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 115.2 13/08/2017
 134. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 116.1 14/08/2017
 135. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 116.2 15/08/2017
 136. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 117.1 16/08/2017
 137. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 117 (tt) 17/08/2017
 138. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 118.1 18/08/2017
 139. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 118.2 19/08/2017
 140. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 119.1 22/08/2017
 141. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 119.2 23/08/2017
 142. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 120 24/08/2017
 143. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 120.2 26/08/2017
 144. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 121.1 27/08/2017
 145. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 121.2 28/08/2017
 146. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 122.1 29/08/2017
 147. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 122.2 30/08/2017
 148. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 123 31/08/2017
 149. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 123.2 01/09/2017
 150. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 124 02/09/2017
 151. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 125.1 03/09/2017
 152. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 125.2 04/09/2017
 153. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 126 07/09/2017
 154. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 127 07/09/2017
 155. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 127.2 09/09/2017
 156. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 128 09/09/2017
 157. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 128.2 10/09/2017
 158. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 129 11/09/2017
 159. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 131.1 13/09/2017
 160. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 131.2 14/09/2017
 161. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 132 15/09/2017
 162. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 132.2 17/09/2017
 163. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 133.1 18/09/2017
 164. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 133.2 19/09/2017
 165. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 134 20/09/2017
 166. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 135.1 21/09/2017
 167. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 135.2 23/09/2017
 168. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 136.1 24/09/2017
 169. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 136.2 25/09/2017
 170. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 137.1 26/09/2017
 171. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 137.2 28/09/2017
 172. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 139 05/10/2017
 173. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 140 06/10/2017
 174. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 141 07/10/2017
 175. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 142.1 10/10/2017
 176. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 142 – hoàn 10/11/2017
 177. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 143: Phiên ngoại 1 12/11/2017
 178. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 144 – Phiên Ngoại 2 13/11/2017
 179. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 144 – Phiên Ngoại 3 13/11/2017
 180. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 146: Phiên ngoại bốn 14/11/2017
 181. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 147: Phiên ngoại năm – toàn văn hoàn 15/11/2017

184 thoughts on “CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ [tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh]

 1. Xin chào chị edit. Em biết đến danh tiếng của nhà chị từ rất lâu rồi nhưng chưa đọc một truyện này của chị cả. Đến ngày hôm nay vừa vào nf thì thấy page Tổng hợp ngôn tình hoàn TQ kêu gọi mem rp page làm ebook lậu ấy. Hóa ra là nhà chị bị nó làm lậu. E mới tìm đến nhà chị để đọc bài Trộm thì mãi là trộm và trong lúc vô tình thì em thấy truyện Con gái là thế đó. Vốn là một fan của Nguyệt Hạ Điệp Ảnh, e đã lao vào đọc luôn lập tức. Truyện được edit rất mượt mà và hay, là điều mà một editor mới như em cần học hỏi. Thế nên em cảm ơn chị rất nhiều vì chị đã tìm thấy truyện hay như vậy để edit cho reader chúng em, cảm ơn chị đã dành thời gian để edit và mong chị bớt tức giận vì bọn trộm cắp. Lần đầu tiên e viết cmt dài như thế này đấy. Em còn phải đi đọc truyện tiếp của nhà chị đã ~~~

 2. Em vưa biết đến page chị nhào vào đọc liền một mạch thì bị pass mong chị thấy được tin nhắn comment của em cho em xin pass ak. Cực kì thích truyện này chị ơi quá hay ?

   1. Chào bạn mình theo dõi truyện này trước đây bên diendanlequydon trong lần thảo luận truyện này biết bạn đã dịch truyện gần xong bạn có thể cho mình xin pass đọc tiếp truyện đc k , đảm bảo xem 1 mình . Bạn gửi pass qua mail giúp mình nha vuthihong2110@gmail.com

 3. Ném cà rốt vào đâyyyy aaaa, chủ nhà ới ~~~
  Em từ hội rv truyện lạc vào đây, chuẩn bị nhảy hố ( cmt xong là em nhảy hố liền đấy). Có đọc nghề làm phi, cưng cực cực cực kì thể loại cổ đại.
  Nhảy hố đây <3

 4. Hôm trước mình có thấy bên lqđ gt truyện này, nhưng mới edit được vài chap. Đang thích mà chưa tìm thấy, hôm nay mới biết bên này đang edit mà lại được nhiều thế rồi, hưng phấn quá. Thanks editor nhiều nhiều ạ, với cho mình hỏi phải làm gì mới được pass ạ ????

 5. chào chị Thỏ , em biết được bộ này và nhà chị qua một review trong hội review truyện , vì review quá hay nên em đã nhảy hố bất chấp pass , em cảm thấy quyết định nhảy hố của em là đúng vì truyện rất hay , chị edit lại mượt và dễ hiểu nữa . Qua từng chương truyện em cũng có thể thấy được tâm huyết của chị và cũng vô cùng tức giận khi biết những truyện được chị edit trước đó lại bị copy mà chúng còn trơ trẽn nói với chị như vậy . Em không biết nói gì hơn là cảm ơn chị đã và vẫn edit truyện sau khi bị như vậy . Em sẽ đợi một ngày chị mở pass để đọc toàn bộ truyện . Cảm ơn chị đã edit cho em đọc chùa ạ . Yêu chị

 6. Lết từ hội Review qua đây, thích truyện của NHĐA: nữ 9 thông minh cá tính nhưng ko YY . Mà bị pass kiểu này chắc mình phải nhai convert quá. Đắng lòng!!!
  Chúc bạn lấp hố thuận lợi và luôn đông khách nhé!!!

 7. Thỏ ơi, nay mới bắt đầu đọc, cho mình xin pass với, mình hứa mỗi chương sẽ comment đầy đủ. Thanks thỏ nhiều…
  Bộ Dòng đời cũng đang hóng…

 8. tặng chỉ 1 rổ cà rốt nè. em đã đọc 2 bộ nhà chị và thấy cực kỳ hợp gu edit nhà chị, em lỡ yêu chị mất rồi .chúc chị lúc nào cũng đông khách và lấp được hố. em hy vọng ngày nay đó truyện mở pass để bọn em được hưởng ké thành quả của chị. và cuối cùng cảm ơn chị vì đã bỏ công sức ra cho caffe sữa <3

 9. Mình là fan truyện của Nguyệt Hạ Điệp Ảnh, giờ mới biết đến web của chủ nhà, hạnh phúc quá chừng luôn =]]] Truyện đọc rất hay và hấp dẫn. Ban đầu mình đọc văn án thấy truyện chỉ đọc giải trí thôi, cung đấu ko nhiều. Ai dè càng đọc càng lôi cuốn, ko dứt ra được, truyện toàn kẻ giả heo ăn thịt hổ, đại trí giả ngu. Âm mưu dương mưu liên tiếp, chuyện tưởng chừng đơn giản lại hóa phức tạp, vấn đề phức tạp phút chốc lại thành đơn giản, mình tự nhận cũng đọc kha khá truyện cung đấu rồi, vậy mà các mưu kế trong truyện có lúc vẫn ko nhìn rõ được, đến phút cuối mới có thể vỡ lỡ nhiều thứ. Cảm ơn chủ nhà đã bỏ công sức để edit, truyện đọc rất mượt và dễ hiểu ❤ Xin phép chủ nhà cho mình đóng cọc giăng lều hóng truyện =]]]
  P/s: Chủ nhà xem giùm mình link 2 chương 97, 98 với ạ, mình tìm hoài nhưng ko thấy (@.@)

 10. Thích cáhc suy nghĩ của n9 trong truyện này. Mình cứ đẹp lồng lộn mặc kệ ghen ghét, thẩng thắn. Hôm nay mới biết đến truyện và page này. Cảm ơn bạn đã edit, truyện quá mượt luôn !!

 11. Đọc một lèo từ đầu truyện đến chương mới nhất xong bây h mới vào ném carrot. Truyện edit rất mượt nhưng tớ thấy bạn để cách xưng hô “tôi – em” nghe nó hok hợp với cổ đại. Chỉ là ý kiến nhỏ, mong bạn hok phiền. Cảm ơn bạn đã edit.

 12. bạn ơi, làm sao mới đọc được truyện này vậy? Mình mới đọc đươc giới thiệu thì đổ lun. Nhưng đọc không được, mục lục thì tùm lum truyện trong đó???

 13. Hi Thỏ, mình mới đk thành viên của hang Thỏ để đọc truyện Con gái là thế đó. Mình mới đọc review của các bạn thấy rất hay, nhân vật tính cách cũng mới lạ ^^ Mình muốn đk để được đọc truyện này, tks Thỏ nhiều nhe!

 14. trời ơi bây giờ đã đăng nhập thành công rồi mừng quá trời đất lần đầu tiên mà đọc một bộ truyện mà gian nan vất vả dễ sợ , sau bao nhiêu ngày vất vưởng vì k đăng nhạp được, truyện này hay lắm cảm ơn bạn thỏ nhiều nhiều.

 15. Em rất thích truyện của Nguyệt Hạ Điệp Ảnh, vậy mà giờ mới biết đến Con gái là thế đó do chị edit. Đọc văn án cũng đã đủ để ấn tượng với truyện rồi. Trước giờ em cũng thích những truyện của chị Thỏ edit nữa, gu chọn truyện của chị hợp với em. Mà toàn làm tàu ngầm thôi. Giờ chị có carrot level em sẽ cố gắng để được đọc truyện. Cảm ơn chị đã dành thời gian edit truyện hay thế này.

 16. Lần đầu vào page của bạn nên mình không hiểu lắm “để lại dấu chân”, “ném carrot” là như thế nào, nên cũng không biết cách để lên level đọc truyện. Bây giờ mới lờ mờ đoán được là cmt trong này ^^.. trước mình toàn cmt trong các chương truyện :”>

  Bạn Thỏ ơi, nếu bạn có ghé qua và ngó thấy post này thì xem xét cho mình đọc truyện với nhé ^^!

  P.S: Cám ơn bạn vì đã edit một bộ truyện dễ thương thế này, bạn edit rất mượt và cách xưng hô trong truyện cũng rất dễ thương. Chúc bạn nhiều sức khỏe để có thể làm được tất cả những gì bạn thích :-*

 17. Mò mẫm đọc được bộ ” Con gái là thế đó” mới biết được phải cày carot ;)) Nhà thỏ có nhiều truyện hay dã man. Ủng hộ Thỏ chờ ngày lên level <3

 18. Hic, cảm ơn bạn chủ nhà vì đã lựa truyện thật hay. Mình xem một lèo mà chưa vào đây nói lời cảm ơn!

  Cảm ơn bạn nhiều lắm, dịch cũng dễ thương nữa.
  Mình sẽ cố gắng lên level để xem được nhiều chương hơn. ^^

 19. Hu hu chết em mất, em còn có tầm 5 chương cuối là hết vậy mà nay lên facebook của chị Thỏ đọc tin mới biết truyện bị trộm đi nên giờ bị khóa. Chị ơi đừng buồn nha chị

 20. hic thỏ ơi mình vẫn chưa đọc dc hết bôn con gái, thỏ xét level cho mình đọc với nha… mình để lại vạn dấu chân. mong bạn thỏ châm chước. cảm ơn b thỏ nhìu

 21. Thỏ ơi, truyện hay kinh khủng. Không hiểu sao tớ đọc đến chương 49 thì không đọc tiếp được nữa Access denied hoài à, Thỏ xem giúp tớ nhé. Cám ơn bạn nhiều

 22. mấy ngày nay ko rảnh nên ko lên đọc truyện được,hôm nay lên đọc một lúc mười mấy chương mới nhớ comment ^^.Phải nói là gia đình Ban Họa dễ thương quá chừng lun.Đọc đến chương 18 thấy ông hoàng đế cũng thương Ban Họa đó mà ko biết có thiệt ko hay diễn cho mọi người xem.Xem tới chương 18 thấy thương bà trưởng công chúa quá, lúc trước ông anh hại chồng bà nên bà mới giúp hoàng đế lên ngôi,giờ lại ko muốn bên con cháu vì sợ hoàng đế nghi kỵ(>.

 23. Lâu k vào nhà thỏ. Cảm thấy khủng vì tiến độ hoàn thành truyện của cô thỏ này. happy new year cô gái! Xin gửi tặng cô ngàn củ carot yêu thương, chúc cô sứ khoẻ để edit khoẻ như h nhé :p 

 24. Em đang đọc bộ này. Nội dung rất hay, các tình tiết anh dụ nữ chính rất là “quân tử” 😂😂😂, nhưng e đang đọc chõi ngoại truyện thig thấy a Dung Hà xưng “tôi” đọc nó hơi ngang chị ạ. Một phần nữa e muốn hỏi làm sao để đọc tiếp ạ, vì e đang đọc bình thường mà sang chương khác sao nó lại k hiển thị truyện ạ? Em chỉ thấy mỗi comment 😭😭

 25. cảm ơn thỏ đã edit truyện rất hay,mình ít khi comment lắm tại cì mình cũng không biết ghi gì,chỉ có biết like cho thỏ để nói lời cảm ơn của mình.cảm ơn thỏ rất nhiều.mình sẽ ủng hộ thỏ hết mình.

 26. Mình vô tình đọc được một phần truyện này và rất thích. Đi tìm thì mới ra page này của bạn. Nhưng mà mình thì chưa đủ level để được đọc truyện. Bạn chủ nhà cho hỏi mình phải làm gì mới đủ cà rốt để đọc được truyện vậy?

 27. Xin chào Thỏ, cảm ơn vì đã edit bộ truyện này. Đây là bộ truyện đầu tiên mình đọc ở nhà Thỏ, cảm thấy cách hành văn của Thỏ rất chau chuốt, dễ hiểu. Mình là đọc giả hơi kén truyện cổ đại vì không thích sự gò bó, hà khắc trong tính cách người thời xưa, nhưng Ban Hoạ phóng khoáng, tự tin đã làm mình đổ đứ đừ. Hôm trước dù biết sáng phải dậy sớm đi làm mà vẫn không dứt mắt khỏi truyện được.

  Truyện hay phải có người edit hay thì mới cảm được hết ý nghĩa của truyện được. Sẽ đào thêm vài hố ở nhà Thỏ nữa.

  Thanks for all.

  202020

 28. Mình là mem mới, thấy nhiều truyện nhà bạn hay quá nhưng không biết làm sao có thể đủ level để đọc truyện được. Hix mình chỉ thích đọc truyện thôi chứ không bao giờ đem copy sao chép hết. 

 29. Truyện hay quá. Thích cả nhà nữ chính. Sống rất tự do tự tại. Khi nghĩ mình sắp mất tước vị. 3 cha con đem vàng đi chôn giấu. Cơ mà lần nào cũng bị nam chính bắt gặp. ^^.nữ chính thích khoa khoang nhưng dễ thương vô cùng. Tình cảm gia đình tốt hiếm thấy .

 30. Thú thật là giờ mới biết truyện này do thấy có một bài rv đọc thấy khá được, nhưng coi kĩ thấy trong khu lever nên giờ mới lò dò đi vào, mong đừng hắt hủi tui nha

 31. Mình rất thích phong cách truyện cũng như dịch của nhà. Đọc mấy truyện ở khu tự do thấy rất cưng nên bây giờ mon men sang khu này. Hơn nữa mình cũng rất thích tác giả này nên mới ham hố vào đây.

  Chỉ là do ko biết đăng kí key như thế nào nhưng thấy nội quy nói rằng cần cmt nên mới mạo muội cmt ở đây để hỏi Thỏ. Mong rằng bạn có thể cấp key cho mình.

  Cảm ơn bạn nhiều

 32. Thỏ ơi, cho mình hỏi mình có đủ carrot để cày bộ này không ạ, đọc văn án thấy hay quá mà mình chưa vô đọc được phải chờ cấp carrot đây. Cám ơn thỏ nhiều.

 33. Chào chị Thỏ

  Em đã đọc review trên Ngôn tình hoàn trung quốc nhân dịp sinh nhật thứ 6. Bộ này e đang đọc dở trên trang khác. Em thích phong cách truyện của Nguyệt Hạ Điệp Ảnh như thế này nữ chính được cha mẹ yêu, huynh đệ tình thâm. 

  Thích cô gái sống vì mình, thích câu nói  hôm nay có rượu hôm nay say. 

  Mình muốn đăng ký độc bộ này , mình làm thế nào để cấp carrot đọc đi ạ.

  CẢM ơn bạn nhé

 34. Chào Thỏ 🤗🤗

  Mình đọc được bài review ở page Ngôn tình hoàn trung quốc thấy cuốn vô cùng thế nên mình đã nhảy sang đây xin nhảy hố truyện con gái là thế đó. Nhưng mình không biết làm thế nào để nâng cấp level để đọc được. Tha thiết mong Thỏ có thể giải đáp giúp mình và tạo điều kiện để mình có thể nhảy hố thành công. Thanks you Thỏ nhiều thật là nhiều😉

 35. Lỡ lọt hố rồi của Thỏ rồi, gần đây truyện được mở lại mừng quá. Mong Thỏ chỉ giúp mình cách nâng cấp level để có thể đọc truyện ạ. Mình cảm ơn!!!

 36. Chào bạn! Mình biết truyện muộn nên không thể theo dõi ngay từ đầu, bạn có thể cung cấp Key để mình có thể đọc truyện được không? Nếu được cảm ơn bạn nhiều, nếu không được thì mình sẽ cố gắng hơn thôi, vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ nhưng truyện tiếp theo. Cảm ơn bạn nhiều nha <3

Trả lời

error: Nội dung được bảo vệ !!
%d bloggers like this: