ĐĂNG KÝ KEY

Danh sách ruộng carrot như sau:

QUY TẮC XÉT DUYỆT CƠ BẢN:

  1. Đăng ký vào mục truyện bạn muốn đọc, tùy theo truyện bạn đăng ký mà có thể đọc tiếp ngay và luôn hoặc phải chờ xét duyệt.
  2. Bạn cần phải có comment thì mới được xét duyệt cấp KEY, chú ý: Key truyện nào thì xét comment ở truyện đó, không tính những comment từ các truyện khác.
  3. Các truyện hoàn có KEY, bạn cần tăng cấp level để đọc.
  4. Quy tắc thay đổi tùy theo từng truyện, bạn chỉ có thể biết rõ quy tắc khi đọc truyện mà thôi, thỏ không giải quyết các thắc mắc có liên quan.

Nếu có thắc mắc cần thỏ giải thích, vui lòng nhắn tin qua page facebook.

Khi nhắn ghi rõ: Nick + email đăng ký + nội dung thắc mắc

Ghi ngắn gọn xúc tích dùm nha, thỏ không có thời gian ngồi chát chít đâu.

 

error: Nội dung được bảo vệ !!
%d bloggers like this: