KHI TÌNH YÊU ĐẾN [tg: Vi Cảnh]

KHI TÌNH YÊU ĐẾN

tác giả: Vi Cảnh

当爱在靠近 – 薇景

nguồn : WED Tấn Giang

editor: kaffesua

truyện chỉ được đăng tại kaffesua.wordpress.com
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

văn án

Vu Thuần An và Phàn Dĩ Luật đến với nhau chẳng qua là vì hoàn cảnh và nhu cầu của bản thân.
Một kẻ cần tiền, một kẻ cần người, đơn giản và thẳng thắn.
Cứ tưởng chuyện dễ dàng đến cũng dễ dàng buông, ai ngờ thực tế lại chẳng như ý muốn.

nội dung: lâu ngày sinh tình, câu chuyện bình thường
Diễn viên: Vu Thuần An, Phàn Dĩ Luật
cùng những diễn viên khác

Thỏ lãm nhãm

Đây là câu chuyện kiểu thần tượng, khá dễ thương.

truyện sẽ được post  mỗi ngày 1 chương ^^

mục lục

 1. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 1
 2. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 2
 3. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 3
 4. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 4
 5. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 5
 6. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 6
 7. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 7
 8. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 8
 9. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 9
 10. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 10
 11. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 11
 12. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 12
 13. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 13
 14. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 14
 15. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 15
 16. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 16
 17. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 17
 18. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 18
 19. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 19
 20. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 20
 21. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 21
 22. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 22
 23. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 23
 24. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 24
 25. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 25
 26. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 26
 27. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 27
 28. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 28
 29. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 29
 30. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 30
 31. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 31
 32. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 32
 33. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 33
 34. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 34
 35. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 35
 36. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 36
 37. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 37
 38. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 38
 39. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 39
 40. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 40
 41. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 41
 42. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 42
 43. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 43
 44. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 44
 45. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 45
 46. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 46
 47. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 47
 48. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 48
 49. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 49
 50. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 50
 51. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 51
 52. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 52
 53. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 53
 54. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 54
 55. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 55
 56. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 56
 57. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 57
 58. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 58
 59. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 59
 60. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 60
 61. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 61
 62. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 62
 63. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 63
 64. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 64
 65. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 65
 66. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 66
 67. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 67
 68. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 68
 69. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 69
 70. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 70 – hoàn
 71. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 71 – phiên ngoại 1
 72. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 72 – phiên ngoại 2
 73. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 73 – phiên ngoại 3 – chấm hết

68 thoughts on “KHI TÌNH YÊU ĐẾN [tg: Vi Cảnh]

 1. Trời ơi hên quá bộ này mèo đang đọc convert, nam 9 đáng iu lắm, sủng nữ chính lắm luôn, hôm nay mò google thấy bạn dịch, cảm ơn trời đất, tác giả viết chắc tay lắm luôn, mấy bộ trước không đáng yêu bằng bộ này, thank bạn đã dịch nha.

 2. Dạo này đọc chán truyện ngược ngoằn ngoại rồi, hôm nay vớ được quyển truyện kiểu dễ thương vui quá cơ. Lại còn có tên mình trong danh sách nữa.

 3. Ahihi! Đã đọc bộ Như châu như ngọc nhà bạn, hay quá với thích cả cách bạn edit, nay lại tìm được truyện này hợp gu :))))
  Cảm ơn bạn đã edit truyện! Cố gắng cho ra nhiều truyện hay hơn nha ;)